Wordt vrijwilliger of donateur

Vrijwilligers, de motor van een museum!

Zonder vrijwilligers draait geen enkel museum. Gelukkig hebben vrijwilligers allemaal iets gemeen. Ze zijn van huis uit al geïnteresseerd in:

  • de geschiedenis van de tweede wereldoorlog
  • de techniek van het militaire materieel
  • het verzamelen en samenstellen van historische informatie

In ons museum kunnen zij hun creativiteit kwijt in:

  • herstel van materieel
  • onderhoud van de collectie
  • actueel houden van de informatiepanelen en route in het museum
  • verzorgen van de rondleidingen

Dit team is de motor van ons museum. Maar vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. We moeten ook op U kunnen rekenen voor een langere periode.

Eénmaal per jaar is er een vrijwilligersdag.

Op basis van interesse gaan we ook bij collega musea elders kijken, niet alleen om hun collectie te bewonderen, maar ook om van hen te leren.

Steun ons museum, wordt donateur

Het museum is een privé initiatief. De kosten van de exploitatie van het museum worden slechts ten dele gedekt door de toegangsgelden en komen grotendeels uit eigen middelen. Indien U net als wij vindt dat dit museum belangrijk is voor het heden en de toekomst, steun ons dan als donateur.

Het Militair Historisch Museum Achtmaal heeft Uw financiële steun nodig!
U kunt ons steunen door donateur of sponsor te worden.