Je bent hier : Vondsten en giftenPagina 6
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5
|
Pagina 6

Dhr. Sjaak Freijee uit Etten-Leur schonk het museum een plunjebaal met inhoud. Sjaak diende 7 1/2 jaar bij het Korps Mariniers; van 16 maart 1966 tot 1 september 1973. In die periode diende hij 18 maanden in Curaçao en was 2 jaar varende.

Mevrouw Martine Beesley uit Canada schonk het museum een oorlogsherinnering aan de Amerikaanse piloot Rexford (Rex) H. Dettre. Deze P-38 Lightning piloot zat in mei 1944 twee dagen ondergedoken bij de familie Kools in Achtmaal. Vervolgens werd Rex ondergebracht bij de grootouders van Martine; Bob en Nannie Hekking aan de Baronielaan in Breda. Uit die dagen herinnert een gastenboek aan de aanwezigheid van Rex. Hij schreef op 28 mei 1944 zijn naam in het boek en voegde uit dankbaarheid een bijpassend tekst toe over de Nederlandse gastvrijheid. Een potloodtekening van een P-38 maakt het geheel compleet. Op dezelfde pagina staat ook de naam vermeld van piloot Richard M. Scott, waarmee Rex in juni 1944 naar België vertrok om te proberen terug te keren naar Engeland of geallieerde eenheden. Meer hierover kunt u te zijner tijd lezen op een nieuw te bouwen informatiepaneel. Daar zullen de verhalen van alle geallieerde onderduikers en hun gastheren worden beschreven.Bertus van Hasselt aan de Lentsebaan/Mereltjesstraat schonk het museum twee Duitse helmen, twee Duitse gasmaskerbussen waarvan een voorzien van het gasmasker, en een Amerikaanse helm.

 Vooral de Amerikaanse helm was een verrassing omdat er van de Amerikanen niet veel materiaal is teruggevonden of achtergebleven. Hun aanwezigheid was ook maar kortstondig; de gevechten die geleid hebben tot de bevrijding van de gemeente Zundert. Daarna zijn zij verder getrokken. De Duitsers echter hebben de omgeving vier en een halfjaar geterroriseerd.  Van hun aanwezigheid is dan ook veel meer materiaal achtergebleven.

De Lentsebaan was een belangrijke route naar de grensovergang bij Braken/Wuustwezel die door de Duitsers ook 24 uur per dag middels patrouillegang werd gecontroleerd. Via de Lentsebaan voerden de Duitsers op 21 oktober 1944 met Sturmgeschützbrigade 667 (eenheid met gemechaniseerde anti-tankjagers) een tegenaanval uit op de Engelse posities bij Braken en Wuustwezel. Voor de Amerikanen was het weer een belangrijke route voor hun opmars richting Zundert

. De geschonken uitrusting heeft jaren in de schuur bij Bertus gelegen. De Amerikaanse helm, compleet met binnenwerk, vertoont sporen van gevechten maar is verder nog in een mooie staat. De Duitse helmen missen het binnenwerk. Een bijzonderheid van een Duitse gasmaskerbus is het opschrift van de bijna complete naam en vermoedelijk het legernummer van de oorspronkelijke eigenaar. Helaas is het verhaal achter de helmen en gasmaskers (nog) niet bekend maar misschien komt dat nog. Alles zal een gepaste plaats in het museum krijgen.

Schenking  André van Bergen

André (Dré) van Bergen uit Zundert schonk het museum een bijzondere schaar. Deze schaar is afkomstig van zijn ouders die in de oorlog aan de Achtmaalseweg woonden ter hoogte van het buurtschap “Driehoek”. Schuin tegenover hun woning stortte in de nacht van 27 april 1944 een Engelse Lancaster neer ter hoogte van de boerderij van de familie Brosens aan de Achtmaalseweg 154. Deze schaar is afkomstig uit de onfortuinlijke Lancaster en sindsdien in gebruik genomen en gebleven bij de familie Van Bergen. De schaar (scissors) is van de firma Royse Bros uit Sheffield. De schaar krijgt nu een plaatsje in de nieuwe ruimte van het museum waarin aandacht besteed gaat worden aan de luchtoorlog in de gemeente Zundert en Rijsbergen.


Leo van de Wouw uit Wernhout bouwde voor het museum een schaalmodel van de Neder-
landse S-bunker, ook wel “stekelvarken” genoemd. Dit type bunker is in 1939/1940 in grote
getale gebouwd; o.a. langs de IJssel- en Maasline, Grebbelinie en de Peel-Raamstelling bij
Mill. Deze bunker had drie schietopeningen van waaruit gevuurd kon worden. De bemanning
bestond uit drie militairen die, behoudens hun eigen geweer, ook bewapend waren met de
hoofdbewapening van de bunker; de Lewis M.20 mitrailleur (6.5mm). Dit schaalmodel zal
een plaats krijgen bij het informatiepaneel over de S-bunker No.37 aan de Peel-Raamstelling
bij Mill. In bunker No.37 sneuvelden in de vroege ochtend van 11 mei 1940 de soldaten
Cornelus Schrauwen en Johannes Roelands uit Zundert en de sergeant Hendrikus Sips uit
Breda . De Duitsers schoten op korte afstand met een 37mm anti-tank kanon (PAG36) door
de schietgaten met alle gevolgen van dien.Op zaterdag 13 juli 2019 bezocht de 99-jarige oud verzetsman en pilotenhelper Piet
Hoekman het Militair Historisch Museum. Het museum heeft er een nieuwe ruimte bij
gekregen waarin de bezoeker kennis kan nemen over de luchtoorlog in de gemeente
Zundert. Daarbij wordt ook materiaal uit die tijd tentoongesteld. Een van de onderwerpen
zijn de neergekomen vliegtuigen en het lot van hun bemanningen. Piet heeft op 17 juni 1944
de Canadese Halifax piloot Fred Haldenby van een onderduikadres aan de Rucphenseweg
opgehaald. Haldenby was daar na zijn parachutesprong zelf naar toe gelopen. Piet bracht
Haldenby elders onder en liet door het verzet zijn identiteit controleren. Vervolgens heeft
Piet hem achter op zijn fiets naar een nieuw onderduikadres in Wernhout overgebracht
(Katrien van den Berg). Vandaar is Haldenby door het verzet de grens bij Wernhout
overgebracht en op de tram gezet naar Antwerpen. Verder is Fred Haldenby niet gekomen;
hij is door verraad in Antwerpen door de Duitsers gearresteerd. Toen Piet Hoekman afscheid
nam van Fred Haldenby, heeft Haldenby zijn zijden escapekaart (escapemap) aan Piet
geschonken. Piet heeft deze escapemap de rest van zijn leven gekoesterd en vertelde aan
iedere geïnteresseerde zijn verhaal over Haldenby. Deze escapemap heeft Piet nu na 75 jaar
aan het museum geschonken. Van alle pilotenhelpers en evaders uit de gemeente Zundert is
nu een informatiebord beschikbaar, waaronder die van Fred Haldenby en Piet Hoekman. Zo
is een authentiek aandenken aan een van de piloten die de gemeentegrenzen van Zundert
heeft gekruist, voor het publiek bewaard gebleven.


Copyright 2012 Militair Historisch Museum Achtmaal