Je bent hier : Vliegtuig RouteBord 10

Enter Title

Ludovicus (Louis) Franciscus van Hasselt      
*27 februari 1904 †3maart 1966         
Maria (Mieke) Ludovica van Hasselt-Beijers
*17 augustus 1907 †4 december 1993


Louis van Hasselt, woonde met zijn gezin in de boerde-rij aan het einde van de Lentsebaan (No.18) te Wern-hout. De boerderij lag op ca. 100 meter van de Neder-lands-Belgische grens en was qua ligging ideaal voor het overdragen van vluchtelingen naar België. Tientallen Franse krijgsgevangenen, Joodse vluchtelingen en pilo-ten zijn hier tijdelijk opgevangen, zo nodig nog van valse identiteitspapieren voorzien en de grens overgebracht. Louis stond in nauw contact met pastoor Bielars uit Wernhout die Louis op de hoogte stelde indien piloten op komst wa-ren. De zoons van Louis moesten vaak hun fiets bij de pastoor achterlaten zodat de pastoor beschikte over vervoer voor piloten op weg naar Louis. Louis bracht soms ook zelf piloten naar de 2½ kilometer verderop gelegen tramhalte in Braken of droeg ze over aan de Belgische passeurs commies Oscar Gérard of Fons Vermeiren die voor verder transport zorgden naar Antwerpen en Brussel. Maria (Mieke) Beijers, echtgenote van Louis, ging vaak vooraf kijken of de route veilig was. Waarschijnlijk zijn er tussen de zeventig en tachtig passanten via Louis zijn boerderij naar België overgebracht. De boerderij lag echter ook op een risi-covolle locatie omdat hier langs de grens intensief door de Duitsers werd gepa-trouilleerd en Duitse patrouilles af en toe ook de boerderij aandeden. Nadat Dalhuisen was gearresteerd, dook Oscar Gérard tot aan de bevrijding onder bij Louis. Louis van Hasselt kreeg voor zijn pilotenhulp het President Eisenhower en Air Marshal Tedder Certificate en het Verzetsherdenkingskruis. Door Engeland werd Louis onderscheiden met de King’s Medal for Cou-rage in the Cause of Free-dom, door Frankrijk met het Croix de Guerre met bronzen ster en door Amerika met de Medal of Freedom. Maria Beijers kreeg eveneens het Verzetsherdenkingskruis.Copyright 2012 Militair Historisch Museum Achtmaal