Je bent hier : Museum


 
 

Wie zijn wij

In Juni 2002 is er in Achtmaal het militair historisch museum geopend .In het museum ziet u een uitgebreide collectie van uniformen, wapens en ander gebruikte materialen tijdens de periode 1940-1945. Hierbij een groot aantal uniformen en andere zaken gebruikt door de soldaten van de 104e infanterie divisie.

We doen ook ‘’ levende geschiedenis’’ dat wil zeggen we verzamelen Amerikaanse oorlogsvoertuigen, uniformen, uitrusting, wapens, tenten, persoonlijke materiaal, rantsoenen etc. We geven met onze voertuigen en gekleed in originele uniformen een beeld van de Amerikaanse soldaat van de Timberwolf divisie anno 1944 . We beelden de soldaat zo goed mogelijk uit door een rantsoenen en papierwerk na te maken .We doen speciale bijeenkomsten, bevrijdingsritten, kampementen en op verzoek. We organiseren om de twee jaar een open  weekend bij het museum in Achtmaal, we richten dan een Amerikaans tentenkamp op en er worden voertuigen en ander materiaal tentoongesteld. Zie hiervoor ook onze aparte pagina Camp Timberwolf Retreat. We geven op verzoek ook lezingen en uitleg op scholen of ontvangen die in ons museum.

 Destijds oficieel geopend door de toenmalige burgemeester Neeb.

In de loop der jaren is ons museum en verzameling uitgebreid totdat we de conclusie kwamen dat we echt uit ons jasjes zijn gegroeid. De belangstelling van het publiek,scholen en groepen is zo gegroeid dat we een ander weg in moeten slaan om het museum te continicuren. Daar wij een beperkte groep vrijwilligers hebben vanwaar er nog een aantal aan het arbeidsproces deelnemen werd het steeds moelijker om groepen en scholen te ontvangen. Wat een van onze doelstelling was. Onze ruimte is niet meer toereikend om uit te breiden. Onze nieuwe plannen zijn als volgt.

 Het inrichten van een ontvangstruimte voor ongeveer vijftig personen,waar ook diende monitoren, documantaire films te bezichtigen zijn`,waar ook lezingen kunnen gehouden worden. 

Het inrichten van een documentatie ruimte, bibliotheek eventueel met computer en aansluiting op het internet.
Waar ook een educatief programma’s voor de schooljeugd kan worden gegeven
Opname in toeristische fiets en wandelroute.
De ruimte ook geschikt maken waar wisselende thematentoonstellingen kunnen worden gehouden.
Een kantine waar we van een kopje koffie of frisdrank kan genieten.
De ruimte moet toegankelijk zijn voor rolstoelen en invalidetoilet 

Daarnaast een ruimte waar onze collectie tentoongesteld wordt. Ruimte voorzien van vitrines waar diaramas kunnen worden gemaakt voor tastbare herinneringen aan het leven van alledaagse tijdens de bezettingsjaren met nadruk op de Timberwolfdivies die onze streek in Oktober 1945 heeft bevrijd.

 Om dit gebouw te realiseren is veel geld nodig daarom zijn wij op zoek naar middelen om dit haalbaar te maken.

Onze voorlopige plannen zijn onder andere:
Het zoeken van donateurs, sponsoren
Beurzen organiseren.
Open dagen te houden
Contacten te leggen met VVV bureau’s ( in Zundert al gerealiseerd)
Lezingen houden
Bedrijfuitjes
Informatiecentrum
Uitwisseling met ander museum’s
Shop artikelen museum
Folders verspreien met onze doelstellingen

De stichting heeft ten doel.

Het in museale vorm voor het nageslacht te bewaren en doorgeven, alles wat met krijgskunst te maken heeft in het algemeen en periode rond de tweede wereldoorlog in het bijzonder. 

Het in de ruimste zin van het woord verrichten van handelingen te bevordering van de in standhouding promotie en uitbereiding van de collectie
De stichting tracht haar doel onder te verwezenlijken door het openstellen van het museum voor indiviueel bezoek groepen en scholen

Het houden van themadagen en het organiseren van sponsordagen en evenementen betrekking hebbende op de museal collectie.

Het aankopen ,ruilen en anderszins verwerven van relevaltie voorwerpen vvoor de collectie.

 Het tot verwezelijking van het doel van de stichting bestemde verogen wordt gevormd door:

A: Giften en Donaties

B: Subidies en Sponsorbijdragen

C: Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten

D: Hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten

 Ons museum gaat draaien op basis van de inzet van onze vrijwilligers, zij onderhouden van het museum en andere werkzaamheden a.o. restauratie onderhouden gebouwen en terrein

 Het vrijwilligerswerk is niet zo vrijblijvend als het lijkt .Het museum moet kunnen rekenen op de inzet en hulp van de vrijwilligers. Helpende handen zijn altijd welkom.

Enkel de inzet van vrijwilligers is niet voldoende om het museum draaiend te kunnen houden

Het Militairen Historische Museum Achtmaal heeft financiele steun nodig U kunt ons steunen door donateur of sponsor te worden.

 

Copyright 2012 Militair Historisch Museum Achtmaal